פרוייקט פיתוח לוויתן

תוכנית ניהול סביבתי (תנ"ס)


על-פי תמ"א 37 ח', הבקשות להיתרי בניה ילוו בתוכניות ניהול
סביבתי למקטעי הפרוייקט השונים בים וביבשה.

אתר זה מציג את תוכניות הניהול הסביבתי המאושרות.