פרוייקט לוויתן


שדה לוויתן מצוי באזור אגן הים התיכון, כ- 125 ק"מ מערבית לחיפה וכ- 35 ק"מ מערבית למאגר תמר,
בעומק מים של כ- 1700מטר.
פיתוח השדה מבוסס על מערכת הפקה תת-ימית אשר תחובר לאסדת הפקה קבועה, שתמוקם כ- 10
ק"מ מהחוף.
תקופת ההפקה המשוערת הנה למעלה מ-30 שנה.
אספקת הגז לחופי ישראל תעשה באמצעות חיבור צנרת ישירות מאסדת ההפקה לנקודת ההתחברות
למערכת ההולכה של חברת נתיבי הגז הטבעי (נתג"ז) בדור.


תנ"ס יבשתי מס' 1 – תחנות


עדכון - תנ"ס יבשתי מס' 1 – תחנות


תנ"ס ימי מס' 1 – אסדה


עדכון - תנ"ס ימי מס' 1 – אסדה


תנ"ס יבשתי 2 – צנרת (מתחנת ההגפה החופית ועד לשוחת נחשולים)


עדכון - תנ"ס יבשתי 2 – צנרת (מתחנת ההגפה החופית ועד לשוחת נחשולים)


תנ"ס ימי מס' 2 – צנרת


מסמך סביבתי TOJ – (תנ"ס ימי 2).


תנ"ס יבשתי 3 - צנרת קונדנסט משוחת נחשולים ועד לתחנת חגית.


עדכון - תנ"ס יבשתי 3 - צנרת קונדנסט משוחת נחשולים ועד לתחנת חגית


תנ"ס יבשתי 4 – תחנת חגית, עבודות פיתוח שטח


תנ"ס יבשתי 5 - להיתר מכאני 2